Podsumowanie akcji "Szkoło Pomóż i Ty"

Od 14 do 19 września uczniowie Samorządu Szkolnego sprzedawali cegiełki (małe kalendarzyki, pomoce naukowe), w ten sposób biorąc udziałm w akcji "Szkoło pomóż i Ty". 

Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 23-letniemu Błażejowi Wołoszczak, który pomimo padaczki lekoodpornej, dzięki wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego ma możliwość prowadzenia zwykłego życia nastolatka. Pomóżmy jego rodzinie wspomóc jego rehabilitację w domu ćwiczeniami na specjalistycznym rowerze wspomagającym pracę mięśni nóg tj. stacjonarnym typu Orbitrek. Koszt sprzętu to około 10 000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi dobrej woli zależeć będzie ułatwienie Błażejowi rehabilitacji.

Udało nam się zebrać 352 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto fundacji, a my czrekamy na wyniki konkursu, w którym bierzemy udział. 

RÓWNE SZANSE NA NAGRODY DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ

     Dla najbardziej aktywnych szkół, które w regulaminowym terminie do 30.11.2020 r. nadeślą zgłoszenia do konkursu, ufundowaliśmy 3 wysokiej klasy laptopy przydatne w edukacji dzieci i młodzieży. Konkurs LAPTOP DLA SZKOŁY będzie odbywał się według zasad, zgodnie z którymi każda szkoła, niezależnie od liczby uczniów, ma równe szanse na zdobycie nagrody. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami konkursu oraz do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty. Informacje dostępne na naszej stronie www.pomozity.org.