Zasady kontaktów rodziców z nauczycielami

1. Zeszyt kontaktowy jest codziennym narzędziem kontaktu nauczyciela z rodzicem,rodzica z   nauczycielem.   

2. Wszelkie informacje o dziecku i organizacji pracy szkoły przekazywane są poprzez   zeszyt kontaktowy, e-dziennik oraz stronę www.

3. Rodzice zobowiązani są podpisywać wszystkie informacje w zeszytach kontaktowych.

4. Terminy spotkań z rodzicami podawane są na cały rok szkolny, a na kilka dni przed spotkaniem informacja jest   w zeszycie kontaktowym.

5. Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w wyznaczonych spotkaniach.

6. Rodzice, którzy z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, powinni umówić się  telefonicznie, bądź przez zeszyt kontaktowy na rozmowę indywidualną  z wychowawcą.