Zasady zwalniania z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności uczniów

1. Rodzice mają możliwość zwolnić dziecko w trakcie zajęć lekcyjnych tylko z ważnego powodu, odbierając je osobiście, po wypisaniu druku zwolnienia.

2. Nieobecności na zajęciach lekcyjnych muszą być usprawiedliwione w formie pisemnej w zeszycie kontaktowym lub ustnej - osobiście, w terminie do 7 dni.

 *Prosimy nie nadużywać zwolnień uczniów z błahych powodów (np : wyjazd na  zakupy, na uroczystości rodzinne, wypoczynek letni i zimowy). Ewentualnie korzystać z dodatkowych dni wolnych wyznaczonych przez szkołę.

3. Rodzice są zobowiązani dopilnować, aby dziecko uzupełniło wszelkie braki  wynikające z nieobecności na lekcjach, łącznie z samodzielnym wykonaniem zadań domowych.