Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest szkoła promująca zdrowie? 

 1. Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp.
 2. Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 3. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych" wyborów.
 4. Tworzy warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 5. Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach.

Zgodnie z założeniami Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, której Polska jest członkiem, nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej, tzn. pracowników i uczniów.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów, pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, 
  • osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  • uczestnictwu, partnerstwu oraz współdziałaniu członków szkolnej społeczności, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Działania PSP Walce

Aktywne przerwy;

Mikołajki na sportowo;

Śniadanie daje moc;

Mleko i owoce w szkole;

Dzień Marchewki (Dzień Ciasta Marchewkowego);

Turnieje i zawody sportowe; 

Pieszo na Biskupią Kopę;

Nauka pierwszej pomocy;

Artykuły