Wizyta uczniów ze Szkoły Muzycznej w K-Koźlu

We wtorek- 21 maja odwiedzili naszą szkołę uczniowie Szkoły Muzycznej im. Marii Szymanowskiej. Dzieci wraz z nauczycielem zaprezentowali grę na różnych instrumentach, opowiedzieli o nauce w szkole oraz zachęcali uczniów do zapisania się w kolejnym roku szkolnym na lekcje gry na instrumentach.