Podręczniki na Rok Szkolny 2019-20

Podręczniki do języka mniejszości narodowej- j. niemieckiego

Kl. I- Niko 1 (zakupić  tylko ćwiczenie)

Kl. II- Niko 1 kontynuacja (nie trzeba kupować)

Kl. III- Niko 2 (zakupić tylko ćwiczenie)

Kl. IV- Niko 2 kontynuacja (nie trzeba kupować)

Kl. V- Niko 2 kontynuacja (nie trzeba kupować)

Kl. VI- Mach mit 2 kontynuacja (nie trzeba kupować)

Kl. VII i VIII- bez podręczników 

 

RELIGIA

Kl. I- "Jesteśmy dziećmi Boga"

Kl. II- "Poznajemy naszego Boga"

Kl. III- "Przyjmujemy Pana Jezusa"

Kl. IV- "Zapowiedź zbawienia"

Kl. V- "Jezus Chrystus naszym Zbawicielem"

Kl. VI- "Kościół wspólnotą zbawionych"

Kl. VII- "Droga wspólnoty zbawionych"

Kl. VIII- "Codzienność uczniów Jezusa- Zbawiciela"

Wydawca wszystkich podręczników: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole