Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Kalendarz  roku szkolnego 2019/20

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego       -    02 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna         -    23 - 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe                                     -   10 - 23 lutego  2020r.      

4. Egzamin ósmoklasisty                    -  21,22,23  kwietnia 2020r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna      -   09 - 14 kwietnia 2020r. 

6. Święta majowe                                  -   1 i 3 maja 2020r.

7. Boże Ciało                                          -  11 czerwca 2020r.

8. Zakończenie roku szkolnego           -  26 czerwca 2020 r.

9. Ferie letnie                                        -  29 czerwca  - 31 sierpnia 2020r.

 

 

c)     Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych  

14 października 2019r. – Dzień Edukacji Narodowej ( poniedziałek)

1 listopada 2019r. - Dzień Wszystkich Świętych ( piątek)

11 listopada 2019r. – odzyskanie Niepodległości przez Polskę ( poniedziałek)

1 stycznia 2020r.- Nowy Rok ( środa)

6 stycznie 2020r. - Święto Trzech Króli (poniedziałek)

1 maja 2020r. – 1 maja (piątek)

11 czerwca 2020r – Boże Ciało (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  ( 8 dni)

Na posiedzeniu ustalone zostały również dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z §5.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

 

2-3 stycznia 2020r.- czwartek, piątek po Nowym Roku

21-23  kwietnia 2020r.- egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII

30 kwietnia  2020r. (czwartek  przed 1 maja)

12 czerwca 2020r.  – piątek po Bożym Ciele