Kalendarz roku szkolnego 2020/21

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego-   01 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna-  23 - 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe-  18 - 31 stycznia  2021r.      

4. Egzamin ósmoklasisty -  25, 26, 27 maja 2021 r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 01 - 06 kwietnia 2021r. 

6. Święta majowe - 1 i 3 maja 2021r.

7. Boże Ciało-  3 czerwca 2021r.

8. Zakończenie roku szkolnego-  25 czerwca 2021 r.

9. Ferie letnie -  26 czerwca  - 31 sierpnia 2021r.

 

   Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych  

14 października 2020r. – Dzień Edukacji Narodowej ( środa)

1 listopada 2020r. - Dzień Wszystkich Świętych ( poniedziałek)

11 listopada 2020r. – odzyskanie Niepodległości przez Polskę ( środa)

1 stycznia 2021r.- Nowy Rok ( piątek)

6 styczeń 2021r. - Święto Trzech Króli (środa)

3 maja 2021r. – 1 maja (poniedziałek)

03 czerwca 2021r – Boże Ciało (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  ( 8 dni)

Na posiedzeniu ustalone zostały również dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z §5.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

12-13 listopada 2020r. – po święcie Niepodległości

4-5 stycznia 2021r.- poniedziałek, wtorek przed świętem Trzech Króli

25, 26, 27 maja - wolne na egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas I-VII

4 czerwca 2021r.  – piątek po Bożym Ciele