Terminy spotkań z rodzicami

4 września 2019- organizacja pracy w roku szkolnym 2019/20

23 września 2019- spotkanie pedagogizujące dla rodziców uczniów kl. IV godz. 16.30

23 września 2019- spotkanie dla rodziców uczniów kl. VIII w sprawie wyboru języka obcego na egzaminie po klasie ósmej godz. 17.30

17 października 2019- spotkania klasowe, pogadanki pedagogizujące dla rodziców, omówienie wyników w nauce i zachowaniu

30 stycznia 2020- podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/20

26 marca 2020- spotkania klasowe, omówienie wyników w nauce

20 maja 2020- spotkania klasowe, informacja o przewidywanych ocenach końcowych