Samorząd Uczniowski

Nasza szkoła może pochwalić się prężnie działającym i cały czas rozwijającym się Samorządem Uczniowskim.

SKŁAD SAMORZĄDU 2020/2021

Zarząd SU w składzie:

Przewodnicząca:

Z-ca przewodniczącej :

Członkowie: