Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wyborów do rady samorządu uczniowskiego

 

1.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII odbędą się w ostatnim tygodniu września.

2.Kandydaci do SU muszą wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania.

3.Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie plakatu wyborczego w terminie do 20 września.

4.Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów będą wywieszone na parterze szkoły.

5.Ostatni tydzień września będzie tygodniem wyborczym. W tym czasie uczniowie zapoznają się z programami wyborczymi kandydatów.

6.Głosowanie odbędzie się w ostatni piątek września (27.09.2019).

7.Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII), równe (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny) oraz tajne (każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i nie musi mówić na kogo głosował) .

8.W skład komisji wyborczej wchodzą członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami.

9.Wyniki wyborów będą 30 września.  

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Tomasz Nowak 

Dominika Malejka