Pasowanie na ucznia

2 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia 41 dzieci z klasy Ia i Ib. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskanym przez przybyłych na uroczystość rodziców. Były wiersze, piosenki oraz taniec. Następnie pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar szkoły. Uczennice klasy VIII pasowały uczniów, dotykająć ramię każdego z nich dużym ołówkiem i wypowiadały słowa "Pasuję Cię na Ucznia". Wychowawczynie Dorota Faszynka i Brygida Kałuża wręczyły dzieciom dyplomy i legitymacje. Każdy palcem złożył stempelek do Kroniki Szkoły obok swojego nazwiska. Rodzice przybyli w licznym gronie i  przygotowali "słodkie przyjęcie". 

B. Kałuża 

D. Faszynka