Goście na katechezie - przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym

W środę 18 września na lekcji religii gościł O. Sebastian z Góry św. Anny. Od 30 już lat pracuje na misjach w Afryce. Swoim zapałem i energią, ale też refleksją i rozmodleniem wskazywał młodym wielką wartość i niepowtarzalność życia. Życie jest dla każdego z nas darem, ale i zadaniem, które trzeba podjąć. Zazwyczaj wymaga to wiele trudu i pracy jednak warto podjąć ten wysiłek, by życie przeżyć dobrze i pięknie. Mówił o wartości życia na kontynencie afrykańskim, o kulturze, religii, zwyczajach i trudach codzienności. Słowa, które mówił, poparł przykładami z własnego życia. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali tego niezwykłego świadectwa. Tym bardziej, że 16 i 17 września gościliśmy w szkolnych murach kleryka Romualda z Togo. Wraz z ks. Tomaszem Giergą opowiadał o powołaniu i drodze do kapłaństwa. Dzielił się też doświadczeniem z lat szkolnych i tradycjami czarnego kontynentu. Afrykański kleryk podejmie studia w Seminarium Duchownym w Opolu. Uczniowie mogli zadawać pytania na nurtujące ich tematy. Spotkaniu towarzyszyła radość, zainteresowanie i prośba ponownych odwiedzin. Gościom dziękujemy i znów zapraszamy.

                                                                                   opr. katechetka, dr Róża Wilczek