Prawybory parlamentarne

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim projekcie, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie "Młodzi głosują". Celem projektu jest prżybliżenie młodym ludziom zasad wyborczych, przygotowanie ich do udziału w życiu publicznym kraju. Jeszcze przed wyborami, uczniowie klasy VIII b przeprowadzili sondaż wyborczy wśród mieszkańców Rozkochowa i Walec. 

W dniu 8 X odbyły się nasze szkolne prawybory parlamentarne. Do udziału w głosowaniu uprawnieni byli uczniowie klasy VII, VIII oraz wszyscy pracownicy szkoły, w sumie 91 osób. W wyborach uczestniczyło 66 osób, czyli frekwencja wyniosła 73 %. Wyniki głosowania:

1. Mniejszość niemiecka- 23

2. Koalicja Obywatelska- 13

3. Prawo i Sprawiedliwość- 12

4. Polskie Stronnictwo Ludowe- 7

5. Konfederacja Wolność i Niepodległość- 5

6. Sojusz Lewicy Demokratycznej- 0

Głosy nieważne- 6

Wyniki naszych szkolnych wyborów zostały przesłane do Warszawy i zostają wliczone do wyników ogólnopolskich głosowania młodzieży.

Projekt został zrealizowany przez uczniów kl. VIII b.