Sprawozdanie z rajdu rowerowego

SPRAWOZDANIE Z RAJDU ROWEROWEGO

z dn. 04.10.2019 r.

         W dniu 04.10. 2019 r. odbył się kolejny - V Rajd Rowerowy Szkolnego Koła Rowerowego„ Szkolnych cyklistów” dedykowany chłopakom z okazji ich święta  - Dnia Chłopca. Na imprezę zgłosiło się 30 uczestników z klas IV-VIII, a opiekę podczas rajdu zapewniali instruktorzy turystyki kwalifikowanej rowerowej: mgr Agata Kalitowska i mgr Katarzyna Kopacz oraz nauczyciele: mgr Aleksandra Wiśniewska, mgr Tomasz Nowak. Tym razem głównym celem rajdu było doskonalenie umiejętności jazdy w 15-osobowej  kolumnie rowerowej i praktyczne zastosowanie zasad ruchu drogowego, zwłaszcza w sytuacji wzmożonego ruchu miejskiego, w mieście Głogówek.

         Zbiórkę cyklistów, na parkingu przed szkołą o godz. 10:35 rozpoczęto sprawdzeniem listy obecności, podzielono uczestników na 2 kolumny oraz tradycyjnie przywitano nowych członków SKR i oznaczono ich rowery plakietkami z logo. Następnie, kierownik rajdu przypomniała o obowiązujących zasadach poruszania się w kolumnie rowerowej oraz znakach niewerbalnych.

Wyruszyliśmy o godz. 11:00 na trasę Walce-Głogówek, przejazd odbył się bez komplikacji, a uczestnicy byli zdyscyplinowani. Dojeżdżając do celu mogliśmy skorzystać ze ścieżki rowerowej i poczuć komfort jazdy poza ruchem samochodowym. Bezpiecznie dotarliśmy do sklepu, gdzie zakupiono i skonsumowano pyszne lody. Po odpoczynku poznaliśmy zabytkowe ciekawostki miasta tj. rynek z ratuszem, kościół i okolice zamku oraz bramę wjazdową . Pamiętaliśmy o „uzupełnieniu kalorii”  i wg swoich potrzeb, uczestnicy mogli skorzystać z oferty gastronomicznej Głogówka.

O 13:45 wyruszyliśmy w drogę powrotną i w bardzo dobrym tempie pokonaliśmy kolejne 10 km trasy. Uczestnicy zauważyli zwiększoną łatwość pokonania dystansu, a stało się to z powodu korzystnego wiatru i nieznacznego nachylenia terenu od Głogówka do Walec. Na miejsce dotarliśmy o 15:00 i kierownik rajdu ogłosiła jego zakończenie. Po wzajemnych podziękowaniach, uczestnicy zdeklarowali chęć do następnych przejazdów i rozjechali się do swoich domów.

Najważniejsze w tej edycji, jak zawsze zresztą, było zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, a przyjemnością - aktywny wypoczynek, poprawa kondycji i korzystanie z ładnej, jesiennej pogody oraz spojrzenie na najbliższą okolicę z perspektywy roweru.

 

 

 opr. mgr Agata Kalitowska

opiekun Koła Rowerowego