Plan działań SU w roku szkolnym 2019/20

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.

 

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia i prezenty dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 • Udział w akcji „Szkoło pomóż i Ty”
 • Przygotowanie gazetki o akcji „Góra grosza”
 • Przygotowanie kalendarza z nietypowymi świętami, które będą obchodzone w naszej szkole;

 

Listopad

 • Pomoc w organizacji obchodów Dnia świętego Marcina;
 • Zorganizowanie wycieczki;
 • Akcja „Śniadanie daje moc”;
 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

 

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki;
 • Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną;

 

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka;
 • Bal karnawałowy;
 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu;

 

Luty

 •  Dzień ciasta marchewkowego.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).

 

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia i prezenty dla wszystkich kobiet.
 • Przywitanie Wiosny.
 • Konkurs na palmę wielkanocna;
 • Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną;

 

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

 

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
 • 2019/2020.
 •  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
 • szkolnym 2019/2020.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Pomoc w akcji „Segreguj.pl”
 • Systematyczne dodawanie informacji na stronę szkoły.