Plan działań SU w roku szkolnym 2020/21

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  do Samorządu Uczniowskiego (rozmowa wychowawców  kl. IV z uczniami, zapoznanie z pracą Samorządu);
 • Wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • Zapoznanie członków SU ze zmianami w Statucie Szkoły, Regulaminie Zachowania oraz Planie wychowawczo- profilaktycznym;
 • Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Kropki;
 • Sprzedaż cegiełek, włączenie się do akcji „Szkoło pomóż i Ty”;
 • Przygotowanie gazetek szkolnych dotyczących Samorządu Uczniowskiego;
 • Przygotowanie kalendarza z nietypowymi świętami, które będą obchodzone w naszej szkole;
 • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

 

 

Działania Samorządu Szkolnego na dalsze miesiące będą ustalane na bieżąco, zgodnie z panującym reżimem sanitarnym.

 

 

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Pomoc w akcji „Segreguj.pl”
 • Systematyczne dodawanie informacji na stronę szkoły.