Gminny konkurs recytatorski " Brzechwa dzieciom"

24 października 2019 roku odbył się Gminny konkurs recytatorskiego "Brzechwa dzieciom" dla uczniów kl. I-III.  Celem konkursu było: wspieranie dzieci w poznawaniu literatury dziecięcej i rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętności recytatorskich.

Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz z repertuaru Jana Brzechwy. Komisja (w składzie: Karina Nadolska, Anna Morawiec, Dorota Cichoń, Ewa Boese) kierowała się następującymi kryteriami:  interpretacja utworu, opanowanie pamięciowe, dykcja, wrażenie artystyczne, strój i rekwizyty.

W konkursie wzięło udział 36 uczniów. 9 osób ze Szkoły Podtawowej w Stradunii, 9 z Brożca oraz 18 z Walec. Jury wyłoniło 5 pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem za udział oraz "wesołym" ołówkiem.  

I miejsce- Wiktor Ochlast (Stradunia)- "Wrona i ser"

II miejsce- Oliwer Malejka (Walce)- "Kokoszka- smakoszka"

III miejsce- Paulina Sparwasser (Walce)- "Staś Pytalski"

IV miejsce- Jan Polanik (Walce)- "Żaba"

V miejsce- Maksymilian Malejka (Walce)- "Leń"


Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje i gromkie brawa. Dziękujemy uczniom za ciekawe interpretacje wierszy polskich autorów, za wytrwałość w opanowaniu pamięciowym wierszy i odwagę, jaką dzieci wykazały występując przed publicznością. Życzymy wszystkim dzieciom motywacji do brania udziału w konkursach i dobrej zabawy podczas recytacji wesołych wierszyków. 

Organizatorki konkursu Dominika Malejka i Krystyna Białas