Wolontariusze pomagają w Dzień Papieski

Od roku 2001 obchodzony jest Dzień Papieski – dzień wdzięczności i łączności duchowej z Ojcem Świętym, św. Janem Pawłem II. Przypada on zawsze w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są fundusze na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzących z niezamożnych rodzin. Od wielu lat w akcję tą włączają się wolontariusze Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Kółka Różańcowego z naszej szkoły. Również w tym roku 13 października zorganizowali przykościelną zbiórkę ofiar dla młodych ludzi z wiosek i małych miast. Chętnie i z wielkim zaangażowaniem biorą udział w tej akcji charytatywnej. W ten sposób wolontariusze włączają się budowę "żywego pomnika" św. Jana Pawła II.  

opr. opiekun Szkolnego Koła Caritas i  Szkolnego  Kółka Różańcowego, dr Róża Wilczek