Żywa lekcja przyrody

14 listopada po raz drugi w Naszej szkole odbyła się tzw. Żywa lekcja przyrody, tym razem poświęcona płazom. Prowadząca wprowadziła dzieci w świat płazów, udzielając informacji o systematyce płazów i podziale płazów ze względu na ich środowisko życia (drzewne, wodne, lądowe) oraz ze względu na budowę ciała (bezogonowe, ogoniaste). Opisywała przedstawiane płazy, ich sposoby rozmnażania, żywienia oraz hodowli. Zapoznała dzieci z zachowaniami obronnymi płazów w przypadku niebezpieczeństwa oraz wymienił płazy żyjącę w Polsce z uwzględnieniem zagrożonych gatunków. Następnie pokazywała żywe gatunki: bezogonowych (rzekotki, drzewołazy, ropuchy, kumaki) oraz ogoniastych (traszki, salamandry). Uczniowie mieli okazję zobaczyć wszystkie płazy z bliska. 

Lekcja wszystkim bardzo się podobała, dzieci z zaciekawieniem słuchały i oglądały żywe gatunki płazów.