Adwentowy Dar naszych wolontariuszy

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Walcach od dziewięciu lat przygotowują adwentowy dar dla kapłanów. Tym wyjątkowym darem jest modlitwa. Już w połowie listopada każdy wolontariusz pisze list do wybranego kapłana informując Go o podjętym postanowieniu. Wśród kapłanów są głównie neoprezbiterzy święceni w ostatnich latach (którzy odwiedzali naszą szkołę), choć nie tylko. W tym roku wysłaliśmy ponad 85 listów. Wolontariusze niejednokrotnie całymi rodzinami modlą się codziennie, przez cały Adwent, jedną tajemnicę różańca. Niemal wszyscy członkowie SKC należą też do Szkolnego Kółka Różańcowego zatem modlitwa różańcowa nie przychodzi im z trudem. Co roku do akcji przyłączają się również członkowie SKR. Różańcowy dar rozpoczynamy w pierwszą niedzielę adwentu. Szczególna zaś radość gości na twarzach wolontariuszy, kiedy ich ksiądz odpisze, bądź czasem osobiście podziękuje, czy też (co się również zdarzało) przyśle mały świąteczny upominek. Odpowiedzi kapłanów są zawsze głośno czytane wśród wolontariuszy i na długo zapisują się pamięci.

                                                                                  opr. opiekun SKC i SKR, dr Róża Wilczek