Otwarta firma

Otwarta firma”

 

W dniach 18-24 listopada 2019 roku został zorganizowany w Polsce dwunasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata.

Szkoła uczestnicząca w programie:

-wspiera uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych,

- tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,

- buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,

-przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

- kształtuje u dzieci pozytywny stosunek do nauki oraz rozwija ich ciekawość w poznawaniu otaczającego świata,

-rozwija w dzieciach poczucie przynależności do środowiska lokalnego.

 

W ramach tego tygodnia klasa IV naszej szkoły brała udział w projekcie „otwarta firma”,

dzięki któremu uczestniczyła w zajęciach na temat pracy w przedsiębiorstwie znajdującym się w najbliższej okolicy.

Uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem firmy Morawiec w Głogówku

i wykonywanymi w niej zawodami. Wzbogacili swoje słownictwo związane z pracą w danej firmie. Na miejscu na dzieci czekało wiele niespodzianek m.in.: przejażdżka tirem. Do naszej dyspozycji oddano trzy widlaki, na których, każdy indywidualnie zmierzył się z ich obsługą. Dzieci próbowały klaksonu oraz gazu w starszym modelu tira. Ostatnim punktem było zapoznanie z pracą portiera, gdzie pytań nie było końca.

Wycieczka okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem, które wspomogło w odkrywaniu zainteresowań uczniów oraz rozwijaniu w dzieciach poczucia przynależności do środowiska lokalnego.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem na ręce przedstawiciela firmy certyfikatu za aktywne branie udziału w projekcie „Otwarta firma”. Uczniowie zaś zostali obdarowani firmowymi prezentami.

 

 

Dziękujemy firmie Morawiec sp.z.o.o w Głogówku za przyjęcie, oprowadzenie po przedsiębiorstwie oraz upominki.

 

Opracowała: KK