Gość na katechezie

W środę, 4 grudnia na lekcji religii prawie we wszystkich klasach gościły siostry   z Ruchu Szensztackiego z Winowa. Swoim zapałem i energią, ale też refleksją i rozmodleniem wskazywały młodym ich wielką wartość i niepowtarzalność. Życie, mówiły, jest dla każdego z nas darem, ale i zadaniem, które trzeba podjąć. Zazwyczaj wymaga to wiele trudu i pracy jednak warto podjąć ten wysiłek, by życie przeżyć dobrze i pięknie. Słowa, które mówiły, poparły przykładami z własnego życia. Przedstawiły uczniom film o ich misji, omówiły plan dnia w zakonie i nauczyły nowych piosenek przy akompaniamencie gitary. Na zakończenie katechez rozdawały obrazki z modlitwą na różne okazje. Siostry zostały zaproszone przez uczniów do ponownych odwiedzin, co znaczy, że zasiane słowo zostało dobrze przyjęte. Dziękujemy im za piękne świadectwo.

                                                                       opracowała katechetka,  dr Róża Wilczek