Akcja - Tak pomagam

Już po raz trzeci wielu (26) wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas zaangażowało się w ogólnopolską akcję zbierania artykułów spożywczych, słodyczy i środków czystości dla biednych i potrzebujących. W grudniowy weekend tj. 6 w piątek i 7 w sobotę dyżurowali w sklepach LEWIATAN i a, b, c. Każdej dyżurnej grupie wolontariuszy towarzyszyła osoba z parafialnego Zespołu Caritas. Zebrane dary podzielono według potrzeb na mniejsze paczki i rozdano podopiecznym. Wolontariusze zawsze z wielkim zaangażowaniem i radością podejmują się podobnych akcji. Dziękujemy wszystkim za wielkie serce.

 

                                                                                  opiekun SKC, dr Róża Wilczek