Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS zrganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Finał poprzedziły eliminacje szkolne, w których brali udział uczniowie klas VII i VIII. Test najlepiej napisały następujące osoby:

Marta Trela klasa VIII b

Jan Góralski klasa VIII b

Dawid Pakosz klasa VIII

a Finał olimpiady odbył się 3 grudnia 2019r. w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, brało w nim udział 30 uczniów ze szkół podstawowych i średnich naszego powiatu. Wyżej wymienieni uczniowie nie mogli w nim uczestniczyć ponieważ w tym dniu przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego, dlatego naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy VII:

Raisza Zazay,

Martina Gabrisz oraz

Aleksandra Lewicka.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za udział w olimpiadzie.