Spotkanie z diakonami

W poniedziałek 16 grudnia  gościliśmy w naszej szkole dwóch diakonów. Spotkali się oni z uczniami klas IV - VIII tymi, którzy modlą się jedną tajemnicę różańca przez cały Adwent za kapłanów. Już od dwunastu lat wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Kółka Różańcowego podejmują się tego zadania. Diakoni opowiadali o swoim powołaniu, o codziennym życiu w Seminarium Duchownym, swoich zainteresowaniach i pasjach. Uczniowie zadając pytania tak niecodziennym gościom mogli poszerzyć swoją wiedzę, ale przede wszystkim poznać działanie łaski Bożej w ludzkim życiu. Diakoni dziękowali naszym uczniom za niezwykły dar modlitwy za kapłanów i diakonów. Obiecali odwiedzić znów naszą szkołę w Wielkim Poście.

                                                                                  opr. katechetka, dr Róża Wilczek