Szlakiem kardynała Stefana Wyszyńskiego- nagroda w konkursie

Początek nowego roku kalendarzowego był czasem pielgrzymowania uczniów naszej szkoły do miejsca internowania Prymasa Tysiąclecia. Był to wyjazd - nagroda za udział w konkursie adwentowym na choinkę świąteczną. W konkursie wzięło udział 140 uczniów. Tylu też pojechało do Prudnika Lasu oraz nawiedziło obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Mochowie. W trzech grupach 13 stycznia, 15 i 17 stycznia w wypełnionym po brzegi autokarze wyjechaliśmy w te niezwykłe miejsca. W Prudniku Lesie jeden z O. Franciszkanów ciekawie opowiadał o trudnym dla Prymasa i naszego kraju czasie. Pokazywał pamiątki, które dziś stają się relikwiami po tym niezłomnym Kapłanie. Zobaczyliśmy mały pokoik, gdzie pracował, modlił się i odpoczywał. W sklepiku można było nabyć obrazki z modlitwą, pamiątkowe medale oraz inne świątki. Wspólna modlitwa i śpiew kolęd połączyły wszystkich w Sanktuarium św. Józefa oraz przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w Mochowie. W tym miejscu także jeden z O. Paulinów przekazywał nam historię kościoła i klasztoru. Był też czas na gorącą herbatę i pytania. W drodze powrotnej, jak mamy w zwyczaju, odbył się konkurs podsumowujący poznane wiadomości. Trafne odpowiedzi i wielu chętnych, by je udzielić stały się dla nas radością - warto było pojechać.
Dziękujemy ks. proboszczowi Waldemarowi Klose oraz paniom Karinie Nadolskiej, Brygidzie Kałuży i Dominice Malejce za udział w pielgrzymce.
opr. organizatorki: Krystyna Białas i Róża Wilczek