Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

W załączniku znajdują sie dokumenty do pobrania w celu zapisania dziecka do naszej szkoły. Należy je wydrukować, wypełnić i podpisać. Koniecznie obydwoje rodziców. Każdy w wyznaczonym do tego miejscu. (Jeżeli teraz nie mają Państwo takiej możliwości, prosimy o podpis jednego z rodziców, resztę uzupełnicie Państwo we  wrześniu).

Kartę zgłoszenia dziecka z obwodu wypełniają Ci rodzice, których dziecko zameldowane jest w Walcach, Rozkochowie, Dobieszowicach, Zabierzowie, Stradunii,  Ćwierciach, Grocholubiu. Pozostali, którzy zameldowani są w innej gminie, a chcą zapisać swoje dziecko do naszej szkoły, wypełniają kartę zgłoszenia dziecka spoza obwodu.

Każdy rodzic powinien wypełnić zgłoszenie dziecka do nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. (Informacji co należy zaznaczyć we wniosku udzielą Panie w sekretariacie szkoły, podczas oddawania kart zgłoszenia).

Dodatkowo każdy rodzic wypełnia deklarację o wyrażeniu zgody,  zaznaczając odpowiedź tak lub nie. 

Jeżeli, któryś z rodziców/opiekunów prawnych ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielski, prosimy o potwierdzenie tego faktu dokumentem sądowym. (Prosimy o dostarczenie tego dokumentu do wglądu i wykonania kopii).

 
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w środę- 22 kwietnia, w godz. 9.00 -12.00
Jeżeli będą Państwo mieli problemy z wypełnieniem wniosku (deklaracji) pomoc zostanie udzielona w sekretariacie szkoły.

Do wniosku można dołączyć aktualne zdjęcie dziecka do  legitymacji.