Komunikat dotyczący zwrotu podręczników i innych książek do biblioteki szkolnej

1. Informacja dla uczniów i rodziców klas 1 - 7.

W dniach 22 - 23 czerwca prosimy o oddanie wszystkich podręczników i innych książek wypożyczonych przez uczniów klas 1 - 7 z biblioteki szkolnej.

Podręczniki wraz z innymi książkami powinny być spakowane do jednej reklamówki (worka, paczki), zabezpieczonej (np. taśmą klejącą) przed przypadkowym otwarciem. Na paczce proszę umieścić informację zawierającą nazwisko i imię ucznia oraz klasę.

Spakowane książki należy położyć w przedsionku głównego wejścia do szkoły (można to zrobić zarówno od strony cmentarza, jak i od strony kościoła).

Oba przedsionki będą otwarte w godz. 7:00 - 15:00.

PODCZAS SKŁADANIA PACZEK Z KSIĄŻKAMI WYMAGANY JEST DYSTANS 2M OD INNYCH OSÓB ORAZ DEZYNFEKCJA RĄK PRZED I PO ZŁOŻENIU PACZKI.

Uczniowie klas 1 - 3, uczęszczający na zajęcia stacjonarne, oddadzą swoje książki bezpośrednio w bibliotece szkolnej (o terminie zdecyduje wychowawca).

2. Informacja dla uczniów i rodziców klas 8.

Uczniowie klas ósmych, ze względu na konieczność ostatecznego rozliczenia się z biblioteką szkolną, proszeni są o zwrot kompletów podręczników oraz innych książek bezpośrednio w bibliotece szkolnej w dniach:

kl. 8a - piątek, 19 czerwca, w godz. 10 - 12;                                    

kl. 8b - poniedziałek, 22 czerwca, w godz. 9 - 13;

PODCZAS OCZEKIWANIA NA WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI I W POMIESZCZENIU BIBLIOTEKI OBOWIĄZUJE DYSTANS 2M    ORAZ ZAKRYCIE UST I NOSA.

Wszystkie zapytania i uwagi dotyczące zwrotu książek proszę kierować przez e-dziennik pod adresem nauczycieli bibliotekarzy (p. Nadolska i p. Sułek).