Zakończenie Roku Szkolnego

W piątek 26 czerwca odbędzie się odbiór świadectw u wychowawców w swojej klasie- świadectwa odbierają dzieci (obowiązuje strój galowy). Wejścia do szkoły i godziny odbierania świadectw przez poszczególne klasy przedstawione są w załączniku. Proszę o przestrzeganie ustalonych terminów oraz stosowanie wszystkich obowiązujących procedur ( bezpieczne odstępy, maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).

Umożliwiamy także indywidualny odbiór świadectw w sekretariacie szkoły w dniach 29.06- 03.07. 2020 r. w godz. 9.00- 13.00. Wejście od strony cmentarza. Z zachowaniem obowiązujących procedur.

Absolwenci- uczniowie klasy 8 a i b spotykają się z wychowawca i dyrektorem na sali gimnastycznej. Tak samo z zachowaniem wszystkich procedur, jak podczas egzaminu.