Podziękowanie dla rodziców

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach skłądają serdeczne podziekowania za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie swoich dzieci do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także za pomoc, która umożliwiała realizację podstawy programowej.

Trudna sytuacja związana z koronawirusem była dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i wzajemną życzliwość. 

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Dyrekcja i nauczyciele PSP Walce