Neoprezbiterzy spotykają się z uczniami z naszej szkoły

Od 10 lat uczniowie naszej szkoły podejmują modlitwę za diakonów. Najpierw, podzieleni na grupy, wysyłają listy poszczególnym diakonom, potem odmawiają codziennie jedną tajemnicę różańca przez cały Wielki Post. Diakoni odwiedzają naszą szkolę, poznają uczniów. W czwartek po święceniach kapłańskich w Uroczystość Chrystusa Najwyższego Kapłana wszyscy Neoprezbiterzy odprawiają w Walcach Mszę św. jako podziękowanie za modlitwę, udzielają błogosławieństwa prymicyjnego. W tym roku to piękne spotkanie miało miejsce 4 czerwca. W tej Mszy św. uczestniczą uczniowie, którzy na lekcji religii również otaczali modlitwą przyszłych kapłanów oraz mieszkańcy parafii.  Tradycyjnie już po tej Mszy Św., zebrani w kościele przechodzą przez szpaler błogosławieństw prymicyjnych, udzielanych przez wszystkich młodych księży. Po Mszy Św. uczniowie w grupkach spotykają sie ze „swoim” Prymicjantem i nawiązują osobisty kontakt.

                                                                                  opr. dr Róża Wilczek