Sztuczna inteligencja

Cel projektu:

Ogólne cele projektu są zgodne z głównym celem POPC, tj. wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Jednym z tych fundamentów jest stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa w tym nauczycieli i uczniów. Wsparcie nakierowane będzie na rozwój kompetencji osób z grupy użytkowników chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost kompetencji min. 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej (15 x 2 godziny lekcyjne) będące jednocześnie formą praktycznego szkolenia dla nauczyciela odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie objęci projektem, a jedne z zajęć zostaną przeprowadzone poza głównym miejscem ich prowadzenia, tj. w salach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

 

Zajęcia w naszej szkole:

Zajęcia z programowania dla uczniów kl. I-III prowadziały Panie: Dominika Malejka oraz Agata Kalitowska, koordynatorem projektu był Pan Tomasz Marenin. Dzieic bardzo chetnie, z wielkim zainteresowaniem i uwagą brały udział w zajęciach z robotami oraz wycieczce do "Zaczarowanego świata" w Opolu.