Godziny pracy higienistki szkolnej

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

Poniedziałek 10.00- 12.00

Czwartek- 10.00- 12.00