Dyrekcja


mgr SYLWIA GLOMBIK

nauczyciel dyplomowany

specjalność : edukacja wczesnoszkolna, j. polski

studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą