Kadra

1. Sylwia Glombik- dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

2.  Ilona Krause - wice dyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego i techniki

3. Anna Morawiec- nauczyciel języka polskiego

4. Karina Nadolska - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

5. Dorota Faszynka- nauczyciel języka niemieckiego

6. Agata Makiola - nauczyciel języka niemieckiego

7.  Aleksandra Wiśniewska - nauczyciel języka niemieckiego i wychowania do życia w rodzinie

8.  Iwona Kucięba nauczyciel języka angielskiego

9. Marzanna Lika - nauczyciel języka angielskiego

10. Agata Rypel-Chrzan - nauczyciel biologii i chemii

11. Beata Wieczorek - nauczyciel geografii

12.  Elżbieta Piotrowska- nauczyciel matematyk

13. Kornelia Konczalla - nauczyciel matematyki

14. Mateusz Sałek- nauczyciel wychowania fizycznego

15. Tomasz Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego

16. Katarzyna Kopacz- nauczyciel wychowania fizycznego, szkolny pedagog

17. Danuta Bönisch - nauczyciel historii, wos-u

18. Dominika Malejka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biologii

19. Krystyna Białas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

20. Agata Kalitowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy

21. Irena Olbrych - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy

22. Brygida Kałuża - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i opiekun świetlicy

23. Daniela Krompiec - nauczyciel informatyki, fizyki i techniki

24. Barbara Labisz - nauczyciel muzyki, plastyki i szkolny logopeda

25. Róża Wilczek- nauczyciel religii

26. Maria Dresler- Machoń - nauczyciel religii

27. Mirosław Sułek- bibliotekarz

28. Danuta Koziołek -doradca zawodowy, nauczyciel wdż