Kadra

 1. Sylwia Glombik- dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

2.  Ilona Krause - wice dyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego i techniki

3. Anna Morawiec- nauczyciel języka polskiego

4. Maria Sułek- nauczyciel języka polskiego

5. Karina Nadolska - nauczyciel języka polskiego

6. Dorota Faszynka- nauczyciel języka niemieckiego

7. Agata Makiola - nauczyciel języka niemieckiego

8.  Aleksandra Wiśniewska - nauczyciel języka niemieckiego i wychowania do życia w rodzinie

9. Iwona Tłuczykont- nauczyciel języka angielskiego

10. Marzanna Lika - nauczyciel języka angielskiego

11. Agata Rypel-Chrzan - nauczyciel biologii i chemii

12. Mariusz Bonowicz - nauczyciel fizyki

13. Beata Wieczorek - nauczyciel geografii

14.  Elżbieta Piotrowska- nauczyciel matematyk

15.Kornelia Konczalla - nauczyciel matematyki

16. Mateusz Sałek- nauczyciel wychowania fizycznego

17.Tomasz Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego

18. Katarzyna Kopacz- nauczyciel wychowania fizycznego, szkolny pedagog

19. Danuta Bönisch - nauczyciel historii, wos-u

20. Dominika Malejka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biologii

21. Krystyna Białas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

22. Agata Kalitowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy

23. Irena Olbrych - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy

24. Brygida Kałuża - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii, opiekun świetlicy

25. Daniela Krompiec - nauczyciel informatyki i techniki

26. Barbara Labisz - nauczyciel muzyki, plastyki i szkolny logopeda

27. Róża Wilczek- nauczyciel religii

28. Maria Dresler- Machoń - nauczyciel religii

29. Mirosław Sułek- bibliotekarz

30. Danuta Koziołek -doradca zawodowy, nauczyciel wdż