Kadra

1. Sylwia Glombik- dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

2.  Ilona Krause - wice dyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego i techniki

3. Anna Morawiec- nauczyciel języka polskiego 

4. Karina Nadolska - nauczyciel języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej 

5. Dorota Faszynka- nauczyciel języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolnej 

6. Agata Makiola - nauczyciel języka niemieckiego 

7. Aleksandra Wiśniewska - nauczyciel języka niemieckiego i wychowania do życia w rodzinie 

8.  Kamil Trochim- nauczyciel języka angielskiego 

9. Marzanna Lika - nauczyciel języka angielskiego

10. Agata Rypel-Chrzan - nauczyciel biologii, chemii i edb

11. Beata Wieczorek - nauczyciel geografii

12. Elżbieta Piotrowska- nauczyciel matematyk

13. Kornelia Konczalla - nauczyciel matematyki 

14. Mateusz Sałek- nauczyciel wychowania fizycznego

15. Tomasz Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego

16. Katarzyna Kopacz- nauczyciel wychowania fizycznego, szkolny pedagog

17. Danuta Bönisch - nauczyciel historii, wos-u, opiekun świetlicy

18. Dominika Malejka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biologii, surdopedagoog 
19. Krystyna Białas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody 

20. Irena Olbrych - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

21. Brygida Kałuża - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i opiekun świetlicy 

22. Daniela Krompiec - nauczyciel informatyki, fizyki i techniki

23. Barbara Labisz - nauczyciel muzyki, plastyki i szkolny logopeda

24. Róża Wilczek- nauczyciel religii

25. ks. Waldemar Klose- nauczyciel religii

26. Mirosław Sułek- bibliotekarz

27. Danuta Koziołek -doradca zawodowy, nauczyciel wdż