Strona główna

 

" Na kogo Bóg łaskawie spojrzy,

ten dąży w dal, w szeroki świat,

ten cuda świata skryte dojrzy,

Gór, lasów, rzek i łanów kwiat." 
J. von Eichendorff